การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
เอกสารอื่นๆ
ชื่อไฟล์ ดาวโหลด
นโยบายการจ้างงาน Download163 KB
นโยบายองค์กรแห่งความสุข Download300 KB
แถลงการณ์การติดตามสถานการณ์ทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ Download231 KB
สมาชิกภาพและการเข้าร่วมสมาคม Download401 KB
มาตรฐานการจัดการสารที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Download1.03 MB
คู่มือจัดประชุมรักษ์โลก Download3.16 MB
การจัดการซัพพลายเออร์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้รับช่วงส่งมอบ Download258 KB
มาตรการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับซัพพลายเออร์ Download2.74 MB
ข้อตกลงเรื่องหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) Download324 KB
นโยบายการได้มาซึ่งสินแร่จากแหล่งที่มีความขัดแย้ง Download345 KB
ข้อตกลงเรื่องพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งแร่ธาตุ (RMI) Download376 KB
ความใส่ใจต่อทรัพยากรน้ำ
The Rivers: Wikipedia Sourced Information Pack Download2.86 MB
ผลการประเมินความเสี่ยงทรัพยากรน้ำ 2562 Download4.30 MB
สื่อการสอนอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 1: การไหลเวียนของพลังงาน Download3.57 MB
บทที่ 2: ชาร์จไฟไม่เติมน้ำมัน การจราจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Download1.86 MB
บทที่ 3: รถยนต์ไฟฟ้า Download1.00 MB
บทที่ 4: พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากรถไฟฟ้า Download1.11 MB
Stakeholder Engagement Guideline Download1.97 MB