ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ทำไมเดลต้า?

หากคุณกำลังจินตนาการบริษัทที่สร้างสรรค์อนาคตสีเขียวและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างชาญฉลาด พันธกิจของเดลต้า มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ร่วมงานกับเรา ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติมเต็มชีวิตชีวาให้แก่โลกใบนี้

เราคือ

เดลต้า ประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2531 ผู้ผลิตโซลูชั่นพลังงานและการจัดการความร้อน และเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม จอแสดงผลและระบบเครือข่าย เดลต้าเชียวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า มีศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกเพื่อจัดหาและให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นประหยัดพลังงานได้แก่ กลุ่มุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบอัตโนมัติและธุรกิจอินฟราสตรัคเจอร์

สำนักงานทั่วโลก

เดลต้า ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เป็นประตูสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและยุโรป เดลต้า ประเทศไทยกรุ๊ปผนึกกำลังเทคโนโลยี และการผลิตที่มีประสิทธิภาพขั้งสูงระหว่างยุโรปและเอเชียบริษัทย่อยในเครือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของเรา โอกาสการทำงานในระดับนานาชาติที่หลากหลายเชื้อชาติเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกทั้งสำนักงานขาย โรงงานผลิต และศูนษ์วิจัยและพัฒนา R&D

(Click on image to enlarge)

สวัสดิการเดลต้า

บริษัทได้ให้สวัสดิการพนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นการทำงาน สวัสดิการที่น่าดึงดูดและเงินรางวัลตามผลงาน รายละเอียดสามารถสอบถามได้ตอนสมัครงาน

 • เงิน Incentive ทุกไตรมาส เป็นสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจ และ กระตุ้นการทำงานให้กับพนักงาน บริษัทได้ให้โบนัสเพิ่มจากผลประกอบการกำไรของบริษัท พนักงานที่ทำงานดีเยี่ยมตามตัวชี้วัดผลและเป้าหมายของบริษัท จะได้รับค่า incentive แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขข้างต้น

 • โบนัส การันตี แพ็คเกจรายปีของบริษัทฯประกอบด้วยเงินเดือนพื้นฐานทุกๆ 12 เดือนพร้อมโบนัสพิเศษตามผลประกอบการ โดยโบนัสของเดลต้านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศไทย

 • การพัฒนาความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาความสามารถและบ่มเพาะการพัฒนาอาชีพ นอกจากเงินรางวัล incentive บริษัทให้โอกาสในการเลื่อนขั้น ไม่ว่าคุณต้องการที่จะมีบทบาทด้านการบริหารจัดการหรือเพิ่มทักษะเฉพาะด้านของคุณ ทีมคณะกรรมการพัฒนาความสามารถพิเศษเดลต้า (Delta Talent Development Committee - TDC) จัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำแบบกำหนดเองตามความต้องการของคุณ เป้าหมายของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณเติบโตได้อย่างมีส่วนร่วมสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ บริษัท

 • ประกันสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เพื่อให้ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาพและชีวิตของคุณและครอบครัว เรายังให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน
 • ค่ารักษาทางทันตกรรม เราให้เงินช่วยเหลือรายปีสำหรับการทำ ทันตกรรม ทำฟัน
 • ทุนสนับสนุนและทุนการศึกษา พนักงานและครอบครัวมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเป็นประจำทุกปี
 • ค่าพาหนะและค่าอาหาร เราจัดให้บริการรถบัสและรถตู้รับส่งฟรีไปยังสถานที่หลายแห่งรอบบริษัท บริษัทฯ ยังให้เบี้ยเลี้ยงอาหารเป็นประจำทุกเดือน

ตำแหน่งว่างงาน

Electrical Design Engineer 5 Positions | Bangpoo Location | 18 Jan 2021  

Role & Responsibilities:
 • Design control of automation machine and equipment to support each BUs
 • Calculation project cost and create Bill of Material and Bill of Quotation concerned electrical parts
 • Management project schedule and follow up our project's responsibility report
 • Communicate with concern and follow through the automation machine target
 • Follow company policy of controlled procedure ISO9000 , ISO14000 and Safety matters
 • Provide help on continuously improvement project, including standard automation design guide line
 • Programming control software to control machine working follow the machine designed-testing, buyoff

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Electrical, Electrical Power, Mechatronic Engineering or other related field
 • At least 2 years of working experience in automation machine design or development
 • Ability to understand and interpret business needs and develop design specifications
 • Job skills: Electrical diagram design, Software control device design , Robot programming
 • Computer expertise: C#,C++, Visual basic , Lua , PLC ladder, SFC
สมัครงาน

Senior Accounting Manager 1 Position | Bangpoo Location | 17 Jan 2021  

Role & Responsibilities:

 • Handling all accounting (AR, AP, GL, Fixed Asset, cost, VAT, and Taxation) functions
 • Handling all banking activities
 • Preparing the financial account in line with the IFRS/TFRS
 • Customer credit management and AR collection
 • Taking care of Corporate Income Tax (CIT)
 • Coordinating with external auditors and other government event
 • Controlling the month-end and year-end closing process for financial package reports for parent company
 • Preparing the financial report, management report, rolling forecast report and annual budgeting
Qualification:
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance management related
 • At least 10 years of working experience in related fields
 • 5 years of management experience in the accounting or finance field
 • CPA License would be an advantage
 • Good knowledge of Thai company rules and regulations
 • Strong organizational and coordination management skills
 • Good reading, speaking , listing & writing in Thai and English
สมัครงาน

Project Management Manager 1 Position | Bangpoo Location | 14 Jan 2021  

สมัครงาน

Business Intelligent and Data Analytics 1 Position | Bangpoo Location | 11 Jan 2021  

Role & Responsibilities:
 • Develop and provide analytical support for BI solutions released to the business.
 • Proactively collaborate with stakeholders on all levels of the company.
 • Gather requirements from business stakeholders.
 • Execute tasting needed to assure the desired functionality and data integrity of solutions meet the business requirements and deadlines.
 • Proactively identify data quality issues and recommend data integrity checks to alert users when such issues occur.
 • Proactively assist in communicating with users concerning software upgrades and new features released.
 • Responsible for test new technologies, software upgrades, and new features released consults with IT relative partners or users on appropriate new technologies.
 • Hotline and user help desks and provide the appropriate training on users.
 • Coordidated all systems maintenance projects.
 • Responsible for all functions that are assigned by the supervisor and CIO 
Qualification:
 • Bachelor's degree in Computer, Electronics, IT-related field.
 • Minimum 1 year of experience in an IT business analysis role or any programming.
 • Ability to understand complex business system processes and clearly articulate business requirements.
 • Ability to perform detailed data analysis.
 • Proficient in BI tools such as SAPBI, Microsoft Power BI, Tableau, Qlikview.
 • Proficient in database, data structure knowledge.
สมัครงาน

Manufacturing Execution System (MES) 1 Position | Bangpoo Location | 11 Jan 2021  

Role & Responsibilities:
 • Responsible for support users on day-to-day shop floor applications (MES&PQM).
 • Analysis and problem solving related to MES
 • Coordinator and interact with each other with users, Infrastructure team, Database team, Application team
 • The lead of system rollout, Training Key User
 • Handle the MES issue which key user can’t solve
 • Provide new requirement and issue (which can’t solve by themselves)to CN IT or Corp IT
 • Authorized to the key user
 • Support UAT with key user
 • Responsible for all functions that are assigned by the supervisor and CIO
Qualification:
 • Bachelor Degree in Computer Sciences, Computer Engineering or related field
 • know JavaScript and JQuery, know AJAX、JSON and another Technology is an advantage
 • Good analytical skill and problem-solving skill 
 • Excellent service mind with positive action
 • The desire to work as part of a team in supporting an organization.
 • New graduate & Experience at least 2 years in Shop floor process
 • Basis knowledge for infrastructure and Oracle database.
 • Experience in Project management
 • Strong Analysis/investigation skills
 • Excellent service mind with outstanding professionalism, and communication skills
 • Good self-study and self-solving ability.
สมัครงาน

ติดต่อ HR

Industrial Automation SW

Human Resource Department

ที่อยู่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(662) 709 2800 ext 5316, 5376

recruitment@deltathailand.com