ข่าวสารและกิจกรรม

ในสื่ออื่นๆ

เดลต้าเปิดบ้านต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

https://www.facebook.com/thailandenergyaward/

เดลต้าเปิดบ้าน ต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร ศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโรงงานควบคุม และอาคารเขียว (Green Building) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 5 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 (วันนี้)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิด ECRS ได้แก่ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวมกัน) Rearrange (การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน) และ Simplify (การทำให้ง่าย) ผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Delta Thailand Lean Manufacturing (DTLM) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน โปรแกรมติดตามการใช้พลังงาน (SCADA) ทำให้สามารถตรวจติดตามตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลดได้ร้อยละ 41.52 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 19.576 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 70.85 ล้านบาท

25 ก.ย. 2562

เดลต้าเซ็นสัญญาร่วมกับ HTC-ITC ติดตั้งกรีนดาต้าเซ็นเตอร์ การันตีความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐาน Uptime 2N Tier 3 เป็นครั้งแรกในเวียดนาม

Logistic Networks Magazine

ฮานอย, เวียดนาม, 24 กันยายน 2562 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ลงนามเซ็นสัญญากับ HTC-ITC บริษัทในเครือฮานอย เทเลคอม (Hanoi Telecom) เพื่อติดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้การรับรองด้วยมาตรฐาน Uptime 2N (ปริมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินการเป็น 2 เท่า) ระดับ Tier 3 (99.982% Uptime) ที่ตึก HTC ภายใน Hoa Lac High Tech Zone ดาต้าเซ็นเตอร์ตัวใหม่นี้ดำเนินการตามมาตรฐาน Tier 3 ของ Uptime Institute ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

“เดลต้าทำงานร่วมกับ HTC-ITC เพื่อมอบการเชื่อมต่อที่ดีกว่าให้แก่ผู้ใช้งานในเวียดนามด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่น่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนได้ และการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียกล่าวภายในงาน “HTC-ITC เลือกทำงานร่วมกับเดลต้าสำหรับโครงการนี้เพราะเดลต้าสามารถให้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ขั้นสูงซึ่งให้ประสิทธิภาพพลังงานสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX)”

HTC-ITC บริษัทโทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและการส่งสัญญาณที่มีเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศเกือบ 10,000 กิโลเมตรในประเทศเวียดนามและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ นางติน มิน เชา ประธานบริษัท HTC-ITC กล่าวว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ตัวใหม่ของบริษัทจะช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้าในเวียดนามและทั่วโลก...

24 ก.ย. 2562

เดลต้าเซ็นสัญญาร่วมกับ HTC-ITC ติดตั้งกรีนดาต้าเซ็นเตอร์ การันตีความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐาน Uptime 2N Tier 3 TCDD เป็นครั้งแรกในเวียด

Asia One

ฮานอย, เวียดนาม, 24 กันยายน 2562 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ลงนามเซ็นสัญญากับ HTC-ITC บริษัทในเครือฮานอย เทเลคอม (Hanoi Telecom) เพื่อติดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้การรับรองด้วยมาตรฐาน Uptime 2N (ปริมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินการเป็น 2 เท่า) ระดับ Tier 3 (99.982% Uptime) ที่ตึก HTC ภายใน Hoa Lac High Tech Zone ดาต้าเซ็นเตอร์ตัวใหม่นี้ดำเนินการตามมาตรฐาน Tier 3 ของ Uptime Institute ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

“เดลต้าทำงานร่วมกับ HTC-ITC เพื่อมอบการเชื่อมต่อที่ดีกว่าให้แก่ผู้ใช้งานในเวียดนามด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่น่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนได้ และการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียกล่าวภายในงาน “HTC-ITC เลือกทำงานร่วมกับเดลต้าสำหรับโครงการนี้เพราะเดลต้าสามารถให้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ขั้นสูงซึ่งให้ประสิทธิภาพพลังงานสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX)”

HTC-ITC บริษัทโทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและการส่งสัญญาณที่มีเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศเกือบ 10,000 กิโลเมตรในประเทศเวียดนามและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ นางติน มิน เชา ประธานบริษัท HTC-ITC กล่าวว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ตัวใหม่ของบริษัทจะช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้าในเวียดนามและทั่วโลก

23 ก.ย. 2562