เกี่ยวกับเรา

เหตุการณ์สำคัญ & ความสำเร็จ

2563
  • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับรางวัลเหรียญเงิน ใน Sustainability Yearbook 2020 ของ S&P Global
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2541
2539
2538
2537
2536
2533
2531