เกี่ยวกับเรา

เหตุการณ์สำคัญ & ความสำเร็จ

2562
  • เดลต้าคว้ารางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Award และ รางวัลหุ้นยั่งยืนจาก SET Awards ปี 2562
  • เดลต้าคงอันดับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ประจำปี 2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เดลต้าคว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019 เป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้คว้ารางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน: อาคารสีเขียว และโรงงานควบคุม
  • เดลต้าคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่อง ในปีนี้ 2562 ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการพัฒนาที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในด้านความยั่งยืนและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
  • เดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาค รางวัล ASEAN Energy Award 2562 ประเภท ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices ในหมวดอาคารสีเขียว
  • เดลต้าได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด รางวัลแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน
  • เดลต้า ติดอันดับดัชนี FTSE4Good เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการจัดอันดับดัชนี FTSE4Good Index โดย FTSE Russell ดัชนีระดับโลก ด้านความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • เดลต้า ได้รับเลือกบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีด้านผู้ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดย Frost & Sullivan ในงานมอบรางวัล Asia-Pacific Best Practices Awards
  • เดลต้าติดอันดับ 1 ใน 6 บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ESG 100 ประจำปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2541
2539
2538
2537
2536
2533
2531