เกี่ยวกับเรา
เหตุการณ์สำคัญ & ความสำเร็จ
2563
 • เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
 • เดลต้า ประเทศไทย ติดโผหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (THSI) 6 ปีซ้อน
 • เดลต้า ประเทศไทย คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน
 • เดลต้าคงอันดับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
 • เดลต้าคว้ารางวัลพลังงานอาเซียน ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่สี่ติดต่อกัน
 • เดลต้า ติดทำเนียบหลักทรัพย์ในรายชื่อ ESG100 Universe 6 ปีซ้อน โดยสถาบันไทยพัฒน์
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Eltek Australia Pty Limited
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับคะแนน“ ดีเยี่ยม” ในรายงานตรวจสุขภาพองค์กรจากสถาบันไทยพัฒน์
 • แต่งตั้งนายแจ็คกี้ จาง ดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประเทศไทย
 • เดลต้า ประเทศไทยได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้ารางวัลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ระดับ SAM Silver จาก S&P Global
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2541
2539
2538
2537
2536
2533
2531