นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากคณะกรรมการ

ค้นพบโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ก่อนปี 2553 กลุ่มบริษัทเดลต้าและบริษัทเดลต้าประเทศไทยได้มีการวางนโยบายอย่างชัดเจนที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของ internet of things โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และพัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fans) ที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล (Data Center) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) และรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบไฮบริดและระบบ Plugged In Hybrid (PHEV) ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์สาธารณูปโภคพื้นฐานของ Internet of Things อันประกอบไปด้วยระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล และระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค อาทิ ยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มมียอดขายสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเจริญเติบโตอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ในปี 2561 มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอยู่หลายประการ เช่น การแข็งค่าของสกุลเงินบาท ต่อสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ รวมไปถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำยอดขายและกำไรได้ตามที่ต้องการและยังส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจของบริษัทคู่ค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย นอกจากนี้ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนและปัญหาทางการเมืองในต่างประเทศก็ส่งผลให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปจากที่เคยตั้งเป้าไว้ ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถแก้ไขปัญหาและผลกระทบของปัญหาเหล่านั้นมาได้ด้วยดี ทำให้ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มยอดขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้มากกว่าปีก่อน แม้ว่าอัตรากำไรจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ผลกำไรโดยรวมก็มากขึ้นกว่าปีก่อนเช่นกัน และบริษัทฯ ก็ยังคงเดินหน้าที่จะขยายกำลังการผลิต และเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้กำลังคนน้อยลง ด้วยโครงการ Smart Manufacturing เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีนี้สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าในสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าในตลาด ทำให้ internet of things สามารถเกิดขึ้นได้ไวกว่าเดิม

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงแผนธุรกิจเดิม แต่มีการปรับปรุงสายการผลิตและขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งโรงงานในประเทศไทยทั้ง 2 แห่ง รวมถึงโรงงานในประเทศพม่า และอินเดีย แม้จะมีความล่าช้าและขลุกขลักในการผลิตอยู่บ้าง เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทเดลต้า เพื่อขยายธุรกิจ Internet of Things ของกลุ่มให้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และถึงแม้บริษัทฯ จะมีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็จะพยายามมุ่งสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้บริหารบริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยแผนการดำเนินธุรกิจแบบ ODM ด้วยฐานลูกค้าและคู่ค้าที่มั่นคงหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่อยู่ระหว่างการพัฒนา การรุดหน้าทางธุรกิจอย่างแน่วแน่ด้วยสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มุ่งเน้นให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่ถูกลง อีกทั้งยังเป็นมิตรหรือสร้างสรรค์คุณภาพของสภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 Emission Reduction) ในสินค้าทุกชนิดที่ดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ จะเติบโตได้อย่างมั่นคง

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานราชการ พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กรุณาให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นกับการบริหารงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอดระยะเวลา 30 ปี

อึ้ง กวง มิ้ง
ประธานกรรมการ
เซีย เชน เยน
ประธานบริหาร