เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมเดลต้า

ยินดีต้อนรับสู่ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2531 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเสมอมา จวบจนปัจจุบันเดลต้าประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตในประเทศอินเดียและเอเชียอาคเนย์ เราคือผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ ดำเนินการผลิต และ ให้บริการ (DMS) ในธุรกิจโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงาน และ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พัดลมระบายความร้อน อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ และ โซลินอยด์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการพลังงานของเราประกอบด้วย เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ งานโทรคมนาคม ระบบงานอุตสาหกรรม ระบบสำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ และ อะแดปเตอร์ ทั้งนี้ เดลต้าประเทศไทยยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบศูนย์ข้อมูล และ การจัดการพลังงาน ในระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่

เดลต้าประเทศไทยได้รับเลือกเข้าเป็นดัชนีราคา SET50 เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้รวมสูงกว่า 1.3 พันล้าน เหรียญสหรัฐ และยังยึดมั่นในการคงไว้ซึ่งการเติบโตด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในกระบวนการด้านธุรกิจ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการอย่างชาญฉลาด และไม่หยุดที่จะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และองค์กรของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

พันธกิจของบริษัทฯ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

วัฒนธรรมองค์กร

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

นวัตกรรม

สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความสำเร็จ

คุณภาพ

นำเสนอผลงานที่ดีเยี่ยม พร้อมมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพไม่หยุดยั้ง

ความฉับไว

มุ่งสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

ความร่วมมือ

เสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังของเครือข่าย เพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ความพึงพอใจของลูกค้า

คาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่า ความคาดหมาย