ติดต่อเรา

โรงงานบางปู

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

(662) 709-2800

(662) 709-2827


โรงงานเวลโกร์

111 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

(6638) 522-360

Contact Form

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.