นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relation Department

Address : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

(662) 709 2800 ext. 5005

(662) 709 3215

investing@deltathailand.com

* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.