ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้านำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาโรงงานต้นแบบติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

สมุทรปราการ, ประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า 40 คน ทั้งองค์กรในประเทศไทย และสื่อมวลชนนำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์และสำนักงานสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

การเข้าเยี่ยมชมบริษัท เดลต้า ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมโซล่าร์รูฟ เพื่อส่งเสริมการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อพลังงานสะอาดและยั่งยืนในองค์กรเอกชน ในฐานะที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ถึง 4 ครั้ง และรางวัล ASEAN Energy Award 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้พิสูจน์ความสำเร็จของเดลต้า องค์กรต้นแบบความสำเร็จสำหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

นายปิติสุข จิตเกษม ผู้อำนวยการบริหารโรงงานเดลต้า ได้ต้อนรับ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และได้แนะนำธุรกิจของบริษัทและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย จากนั้นได้นำเสนอโครงการและโซลูชั่นโซล่าร์รูฟ ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการการปรังปรุง ที่ทำให้เดลต้าได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ถึง 4 ครั้ง และได้รับใบรับรองมาตฐานอาคารสีเขียวระดับสากล

ทีมงานจัดการพลังงานของเดลต้า ได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าชมโซลูชั่นประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนส่วนสำคัญของเดลต้า ณ สำนักงานใหญ่สีเขียวของเดลต้า ประเทศไทย:

• โซล่าร์รูฟท็อป: เดลต้าโซล่าร์รูฟท็อปขนาดกำลังผลิต 3.2 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มาถึง 4,677,548 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายใน 100%
• ระบบ HAVC: เดลต้าติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นปราศจากน้ำมัน Magnetic Bearing Oil-Free ประหยัดพลังงานในห้อง HVAC และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 9 เครื่องในห้องประชุม
• ระบบรีไซเคิลพลังงานอัจฉริยะ (SERS): การนำพลังงานเกิดขึ้นในกระบวนการเบิร์นอินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เคยเสียไปกลับมาใช้ใหม่

ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มโซลูชั่นสีเขียวในประเทศไทย เดลต้าเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมพลังงานงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ของเดลต้าได้เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่ว่า: มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า


28 พ.ย. 2562