ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสินค้าและบริการ

สถาบันยานยนต์เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

7 กรกฎาคม 2560 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย และเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ณ สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และนายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า มอบอุปกรณ์ชาร์จไฟอันล้ำสมัย DC Quick EV Charger ขนาด 50kW และ AC Charger แก่ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่นี้ นอกเหนือจะเปิดให้ทดลองใช้งานสถานีชาร์จไฟแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (E - Tuk Tuk) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E - Bike) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV cars) จุดมุ่งหมายของ “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอาเซียน นอกเหนือจากนี้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างความรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยียายยนต์ไฟฟ้า


06 ก.ค. 2560