ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวบริษัทฯ

เดลต้าให้การต้อนรับผู้ก่อตั้ง FIBO สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อร่วมวางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย

สมุทรปราการ ประเทศไทย - 24 เมษายน 2562 - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการก่อตั้ง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ณ สำนักงานใหญ่ของเดลต้า สมุทรปราการ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เป็นบิดาแห่งวิทยาการและผู้บุกเบิกหุ่นยนต์ของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบ้ (FIBO) ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตของประเทศไทย อีกทั้ง ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิตัลและเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้บริหารหุ่นยนต์คลัสเตอร์เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัทเดลต้าฯ  ให้การต้อนรับ ดร. ชิต เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวโน้ม ความท้าทายใหม่และโอกาสสำหรับระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดร. ชิต ยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของเดลต้าที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา FIBO: สถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม ทั้งการฝึกอบรมความรู้ระบบอัตโนมัติภาคปฏิบัติและปรารถนาที่จะร่วมมือกับบริษัท ในการสนับสนุนภาคหุ่นยนต์ของประเทศไทย นอกจากนี้ดร. ชิต ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ เพื่อสร้างศูนย์อัตโนมัติและศูนย์ฝึกอบรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายจอห์นนี่ แทม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทเดลต้า ได้นำคณะ เยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งสายการผลิต DSM ระบบการผลิตอัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบควมคุมขั้นสูงและระบบจัดการข้อมูลอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรม  (SCADA) โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์และดาต้า เซนเตอร์

หลังจากการเยี่ยมชม นายเกษมสันต์  เครือธร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายระบบอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมภูมิภาคของเดลต้า ได้แลกเปลี่ยนโซลูชั่น Internet of Things (IIoT) ที่สำคัญของเดลต้า ผนึกกับระบบการสื่อสาร DIACloud เครื่องมือควบคุมและอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับการจัดการอาคาร จากนั้น เดลต้าและดร. ชิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันกับระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาด้านอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ในฐานะเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในประเทศไทย เดลต้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในระบบอัตโนมัติของประเทศไทยและในขณะเดียวกัน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์  มุ่งสร้างสรรค์บุคลากรด้านวิศวกรรม อนาคตของประเทศรองรับแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรม  เดลต้าได้นำโซลูชั่นระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย
สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งมอบนวัตกรรม ตามพันธกิจของบริษัท: Smarter Greener Together


24 เม.ย. 2562