ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม Delta CSR Day ณ โรงเรียนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เดลต้าอิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาจัดกิจกรรม Delta CSR Day เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนคลองเสาธง อ. บางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เดลต้าฯ เชื่อเสมอว่า CSR เป็นวิถีทางสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชนถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณชุมชน รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา กิจกรรมหลักในวัน Delta CSR Day ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนคลองเสาธง ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คนซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดทีมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ติดตั้งโคมไฟ LED ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ และ ปรับปรุงทางเดินภายนอกอาคารให้ใช้การได้เมื่อระดับน้ำทะเลหนุนสูง


16 พ.ย. 2556