ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้า ได้รับประกาศนียบัตรการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2556

นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับเกียรติบัตร “รับรองก๊าซเรือนกระจก” สำหรับภาคสมัครใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมาตรฐานก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์


24 ต.ค. 2556