ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๖” ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯได้รับเป็นปีที่ 8 โดยมีนายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ และนายจอห์นนี่ แทม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556


13 ก.ย. 2556