ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous Awards และ CSR-DIW Awards ประจำปี 2556”

งานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทที่มีฐานการดำเนินงานในประเทศไทยรวมถึงมีการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าในการที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯและการส่งเสริมให้เกิดผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การพิจารณาด้านพนักงาน 4. การพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม 5. การพิจารณาด้านซัพพลายเออร์ 6. การพิจารณาด้านลูกค้า 7. การทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น โดยเดลต้าเข้าได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


11 ก.ย. 2556