ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้ามอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดลต้าฯ มอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทโดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย 40,000 บาทและสนับสนุนเงินรางวัล 60,000 บาท


09 ส.ค. 2556