ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้าและ กสอ. ร่วมคัดเลือก Startup เพื่อมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการ Delta Angel Fund 2020

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2563 - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานคัดเลือกบริษัท Startup เพื่อมอบเงินทุนสนับสนุนในโครงการ Delta Angel Fund 2020 ซึ่งจัดที่สำนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ มีบริษัท Startup รวมจำนวน 30 ทีมที่เข้าร่วมคัดเลือกในวันนี้ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด 300 ในรอบแรก ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท 

โดยทีมบริษัท Startup ที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องเสนอหัวข้อโครงการภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่

1. Industrial Automation เป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

2. Energy Management การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ

3. Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต และสังคม โดยการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการ Delta Angel Fund นี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เดลต้าได้จับมือร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจและ Startup ที่มีศักยภาพในประเทศไทย มุ่งเน้นให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเดลต้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และสามารถอยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ได้

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีบริษัท Startup ประมาณ 650 ทีมได้เคยเข้าร่วมโครงการ Delta Angel Fund นี้ และมีบริษัทจำนวน 174 ทีมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเดลต้าเพื่อจัดตั้งหรือขยายธุรกิจของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจกว่า 450 ล้านบาท


14 พ.ค. 2563