ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้าบริจาคปฏิทินใช้แล้วทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 26 กุมภาพันธ์ 2563 - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ราชวิถี ประเทศไทยเพื่อส่งมอบปฏิทินใช้แล้วที่พนักงานเดลต้าบริจาคเพื่อนำมาใช้ทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ นาย ธนยศ สมานวรกิจ วิศวกรอาวุโสของเดลต้าเป็นตัวแทนอาสาสมัครเดลต้าบริจาคปฏิทินประมาณ 500 เล่ม แก่นักเรียนกว่า 150 คนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด

คุณจิตตามา ลอยสงวน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นตัวแทนโรงเรียนรับปฏิทินใช้แล้วสำหรับนำมาพิมพ์สารานุกรมไทยอักษรเบรลล์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากเพื่อให้กับศูนย์คนตาบอดในประเทศไทย 293 แห่ง

ในปีพ. ศ. 2561 เดลต้าบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วเป็นจำนวน 700 เล่ม ไปยังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานคนตาบอด (SDCB) จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้าทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้การศึกษาและโอกาสแก่ทุกภาคส่วนของสังคม


27 ก.พ. 2563