ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มงานสาธารณสุขพื้นที่รุดเยี่ยมชมมาตรการรับมือโรคติดต่อภายในเดลต้าฯ

สมุทรปราการ 5 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมคณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง ที่อาคารสำนักงานใหญ่เดลต้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู  โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าสังเกตุการณ์มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลต้าฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม  โดยมีคณะทำงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ข้อมูลนโยบาย มาตรการการป้องกัน และนำชมการจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าซึ่งเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคขณะนี้ ทั้งนี้เดลต้าประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคน  ตลอดจนประกาศให้พนักงานทุกส่วนงานต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวดังนี้:
1. พนักงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจต้องทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานเพื่อป้องกันโรคระบาด
2. สำหรับพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจใดๆ ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน  ห้ามมิให้เข้าสู่บริเวณบริษัทเป็นเวลา 14 วัน พนักงานและผู้มาติดต่อต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองก่อนเข้าสู่บริเวณบริษัท
3. พนักงานทุกคนต้องล้างมือและหมั่นตรวจสอบสุขอนามัยของตนอยู่เสมอที่จุดล้างมือและจุดวางสารฆ่าเชื้อที่บริษัทฯ จัดไว้ให้

เนื่องจากเดลต้าฯ เป็นบริษัทที่มีพนักงานซึ่งมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติเป็นจำนวนมาก เดลต้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฎิบัติตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดการภาวะเชื้อโคโรน่าแพร่ระบาดที่ได้รับความสนใจอยู่ขณะนี้เพื่อคงไว้ซึ่งสุขอนมัยและความปลอดภัยของชุมชนในท้องถิ่น   ทั้งนี้ คณะผู้เยี่ยมมชมจะนำข้อมูลที่ได้ไปแบ่งปันสู่ภาคสาธารณะและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่  ต่อไป

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัท สำหรับพนักงานเดลต้า

Delta Coronavirus preventive action

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ คือ การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสไวรัสนี้

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หากไม่มีสบู่และน้ำ ให้ใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาจมูกและปาก หากยังไม่ได้ล้างมือ
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วย
4. พบแพทย์และพักผ่อนตามที่แพทย์แนะนำ
5. หากไอหรือจามต้องปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่ และทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด
6. ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์

อีกหนึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 : ไหว้ทักทายตามธรรมเนียมประเพณีไทยและอินเดียกันเถอะ แทนการจับมือทักทาย

Delta covid-19 protection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 ก.พ. 2563