ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานสถาบันยานยนต์ยี่ยมชมโซลูชั่นส์ EV เดลต้า

สมุทรปราการ, ประเทศไทย, 07 กุมภาพันธ์  2562 - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (TAI) อัพเดทโซลูชั่นส์ EV ล่าสุดและความสามารถในการผลิตของเดลต้า ณ สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ สถาบันยานยนต์เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย

นายจอห์นนี่ แทม  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเดลต้า ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมจากสถาบันยานยนต์และนำเสนอความสำเร็จของ บริษัทฯ ในประเทศไทยและการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค หลังจากการนำเสนอ นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รวมถึงโมดูลชาร์จไฟ ตัวแปลงไฟ DC-DC และหม้อแปลงไฟสำหรับรถยนต์ชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมสายการผลิตอัตโนมัติและโซลูชั่นส์อาคารสีเขียวรวมถึงโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตอนท้าย เดลต้าและสถาบันยานยนต์ได้มีส่วนร่วมในการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ในระหว่างการเยือน คณะผู้แทนจากสถาบันยานยนต์ได้มีความสนใจในวิสัยทัศน์ของเดลต้าสำหรับการประหยัดพลังงานและโซลูชั่นส์เมืองอัจฉริยะ ด้วยประสบการณ์ที่มากมายและความสามารถที่แข็งแกร่งในโซลูชั่นพลังงานและความร้อนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า นายอดิศักดิ์ได้เชื้อเชิญเดลต้าให้เข้าร่วมงานยานยนต์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิดในการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่รวมถึงการเชื่อมต่อแบบอิสระและการแบ่งปันรถยนต์

การเยี่ยมชมของสถาบันยานยนต์และศึกษาไลน์การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของเดลต้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเดลต้าและสถาบันยานยนต์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและส่งมอบพันธกิจเดลต้า  Smarter. Greener. Together.


07 ก.พ. 2562