ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

บ.เดลต้าฯ ร่วมกับ กสอ. โชว์ผลสำเร็จ “กองทุนนางฟ้า” เสริมแกร่งผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่อย่างยั่งยืน

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการ Angel Fund For Startup  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน กองทุนนางฟ้านี้เป็นกองทุนให้เปล่ากองทุนแรกที่ภาคเอกชนร่วมมือกับกรมฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยในประเทศนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้แนวคิดหลัก Green Solution for Thailand 4.0 และ Advance Thailand’s Industry with AI โดยทางเดลต้าจะพิจารณาแผนงานและมอบทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 4 ล้านบาทแก่ทีมที่ชนะ

นายยงยุทธ์ กล่าวว่า "ในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจมากมาย เมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา การนำเสนอกระชับขึ้นและปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังแนวคิดยังสอดคล้องกับธุรกิจของเดลต้า เดลต้าฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ นอกเหนือจากด้านเงินทุน ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ชนะอีกด้วย เช่น เดลต้ายังช่วยหาพาทเนอร์ พันธมิตรทางธุรกิจให้หรือร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเดลต้า และให้คำแนะนำในการต่อยอดโครงการ ซึ่งเป็นบาทบาทหนึ่งตามนโยบาย Big Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรม”

สำหรับโครงการ Angel Fund For Startup หรือ กองทุนนางฟ้า เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในลักษณะให้เปล่าจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมอบให้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้แนวคิด Green Solution for Thailand 4.0 และ Advance Thailand’s Industry with AI ผ่านการคัดเลือกแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจ มีนวัตกรรมและมีแนวโน้มในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โจทย์แนวคิดที่ได้กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 56 ทีม เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Camp” และการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างต้นแบบ (PROTOTYPE) โดยผ่านกระบวนการ “Design Sprint” และเสริมความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดแบบตรงประเด็นและน่าสนใจต่อ บริษัท เดลต้าฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อได้รับการสนับสนุนเงินทุน จำนวนทั้งสิน 24 ทีม


05 ก.ย. 2561