ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้ารับรางวัล CSR-DIW Award 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 17 สิงหาคม 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีนายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล และนางนันนท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 ภายในงานที่จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

กิจกรรมด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของเดลต้าที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารโรงงานในประเทศไทยและกระตุ้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน

ในปีที่ผ่านมา โครงการด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อพนักงานเดลต้าและชุมชนมีด้วยกันหลากหลายโครงการ ได้แก่ Delta Energy Education Program (DEEP) การมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลาน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพนักงาน การปรับปรุงโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการริเริ่มวันสิ่งแวดล้อมโลก การบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย และการให้ความสนับสนุนด้านกีฬาสำหรับพนักงาน เป็นต้น

เดลต้าถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเดลต้ายังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDG) ให้ดีที่สุด บริษัทให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความสุขของพนักงาน ครอบครัว และชุมชนเป็นพิเศษ ซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะไม่ละทิ้งผู้อื่นไว้เบื้องหลังสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้


17 ส.ค. 2561