ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้าได้รับการรับรองสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานจากกระทรวงแรงงาน

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 22 สิงหาคม 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ สถานประกอบการสุขภาพดี มีสุข  ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยนางนันนท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในนามบริษัทเดลต้า เข้ารับรางวัลจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทเพื่อแสดงความยินดีและขอชื่นชมบริษัทที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมขององค์กรและขับเคลื่อนงานแบบบูรณการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะกับพนักงานทุกคนซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำงานตลอดทั้งปี นำโดยทีมงานเดลต้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนันนท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ และนายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมของเดลต้าสำหรับโครงการสถานประกอบการสุขภาพดี มีสุข ได้แก่ งานเสริมสร้างอาชีพ อบรมความรู้วิชาการ ห้องให้นมแม่ นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น กิจกรรมกีฬาสี มินิมาราธอน ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี สัปดาห์ความปลอดภัยและวันหยุดสูบบุหรี่โลก อีกทั้ง เดลต้ามีโครงการรณรงค์ต่อต้านเมาและขับและขยะพลาสติกด้วย เป็นต้น

เดลต้าให้ความสำคัญต่อพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ ความปลอดภัย และสุขภาพ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน


29 ส.ค. 2561