ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้าฯ นำทัพเด็กเก่งกวาดรางวัลเวทีเดลต้าคัพครั้งที่ 5

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดันทีมนักศึกษาจากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนาม เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ครั้งที่ 5  ภายใต้ธีม "Seeking Smart Manufacturing Talents” ซึ่งเครือบริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ อิงค์ จัดขึ้นที่เมืองหวูเจียง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากแท็กทีมโชว์สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำขับเคี่ยวกับทีมเจ้าถิ่นจากจีนและไต้หวันอย่างเข้มข้น ผลปรากฎว่าทีมนักศึกษาในการสนับสนุนจากเดลต้าประเทศไทยทั้ง 3 ประเทศคว้า 8 รางวัลกลับบ้านอย่างสุดชื่นมื่น
 
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 เป็นต้นมา เดลต้าประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เปิดฝึกอบรมและให้การสนับสนุนหลักสูตรระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ มอบห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ รวมทั้งจัดแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ดังกล่าว   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ในปีนี้ 3 ทีมนักศึกษาไทยชนะใจคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิชาการด้วยการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของเดลต้าเพื่อยกระดับงานอุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ จากโครงการต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี้
• รางวัลที่ 1 ทีม CU Soon จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากเครื่องผสมสูตรและจำหน่ายเครื่องดื่มระบบจดจำใบหน้า
• รางวัลที่ 2 ทีม Automed จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากระบบคัดกรองและติดตามผู้ป่วยอัตโนมัติ
• รางวัลที่ 3 ทีม PMAL จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากระบบสมองกลอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์แผนซ่อมบำรุงสายการผลิตอัตโนมัติ

นอกจากนั้น 3 ทีมจากอินเดียและ 2 ทีมจากเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเดลต้าประเทศไทยยังร่วมตอกย้ำความสำเร็จด้านนวัตกรรมด้วยการแท็กทีมเก็บชัยชนะจากโครงงานระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงดังนี้
• Team Matrix 2.0 จาก Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย ได้รับรางวัลที่ 1 จาก ระบบตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย IOT
• ทีม Alfred & Cadbury จาก Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดียได้รับรางวัลที่ 1 จากระบบจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่งอัจฉริยะ
• ทีม CLONE TRIBE จาก R.V.College of Engineering ประเทศอินเดียได้รับรางวัลที่ 1 จากเครื่องสแกนและพิมพ์ภาพ 3 มิติ
• ทีม Tiger จาก Industrial University Of Ho Chi Minh City  ประเทศเวียดนามได้รับรางวัลที่ 2 จากระบบอาคารจอดรถอัจฉริยะอัตโนมัติ
• ทีม BK-OCEAN จาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนามได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงการสายการผลิตและประกอบรองเท้าอัตโนมัติ

ด้วยความเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติระดับโลก เดลต้าฯ มุ่งส่งเสริมวิศวกรรุ่นใหม่ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) นี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการประสานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติให้  ฉลาดขึ้น ตามเจตนารมณ์ของบริษัท “Smarter. Greener. Together.”


03 ส.ค. 2561