นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
25 ต.ค. 2561 การลงทุนเพิ่มในประเทศอินเดียเพื่อก่อสร้างโรงงานในเมือง Krishnagiri และโรงงานแห่งใหม่ในนิคมเวลโกรว์ ประเทศไทย (แก้ไข) Download 316.4 KB
25 ต.ค. 2561 การลงทุนเพิ่มในประเทศอินเดียเพื่อก่อสร้างโรงงานในเมือง Krishnagiri และโรงงานแห่งใหม่ในนิคมเวลโกรว์ ประเทศไทย Download 302.6 KB
25 ต.ค. 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสามของปี 2561 Download 345.6 KB
25 ต.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาส 3 ปี 2561 Download 237.6 KB
31 ก.ค. 2561 รับทราบการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Conditional Voluntary Tender Offer) Download 266.7 KB
23 ก.ค. 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองของปี 2561 Download 355.3 KB
23 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาส 2 ปี 2561 Download 238.2 KB
29 เม.ย. 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสหนึ่งของปี 2561 Download 378.4 KB
29 เม.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาส 1 ปี 2561 Download 201.2 KB
02 เม.ย. 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) Download 104.5 KB