นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release – 2020 Year End Performance วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 23, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q1/2021 วันพฤหัสบดี, เมษายน 29, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q2/2021 วันอังคาร, กรกฎาคม 27, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q3/2021 วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 28, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

IR News

Date Subject Download
06 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาส 3 ปี 2556 Download 70.7 KB
06 พ.ย. 2556 ผลการดำเนินงานไตรมาสสามของปี 2556 Download 123.6 KB
30 ก.ย. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 74.8 KB
12 ส.ค. 2556 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามและตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ Download 95.5 KB
12 ส.ค. 2556 ผลการดำเนินงานไตรมาสสองของปี 2556 Download 93.1 KB
12 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาส 2 ปี 2556 Download 70.9 KB
27 พ.ค. 2556 แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ Download 64.6 KB
02 พ.ค. 2556 ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2556 Download 82.7 KB
02 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 Download 70.1 KB
31 มี.ค. 2556 ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 Download 84.9 KB