นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
12 พ.ย. 2555 ผลการดำเนินงานในไตรมาสสามของปี 2555 Download 91.2 KB
12 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Download 69.8 KB
01 ต.ค. 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 28.9 KB
25 ก.ย. 2555 แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน (ข้อมูลเพิ่มเติม) Download 27.6 KB
24 ก.ย. 2555 แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน Download 31.8 KB
10 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 23.1 KB
09 ส.ค. 2555 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 Download 27.8 KB
14 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 30.0 KB
14 พ.ค. 2555 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 Download 37.3 KB
11 พ.ค. 2555 แจ้งปิดและชำระบัญชีบริษัทย่อย Download 27.3 KB