นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
25 ธ.ค. 2549 แจ้งวันหยุดประจำปี 2550 Download 35.2 KB
21 ธ.ค. 2549 การแต่งตั้งประธานบริหารใหม่ Download 37.5 KB
09 พ.ย. 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) Download 20.1 KB
09 พ.ย. 2549 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 Download 40.6 KB
01 พ.ย. 2549 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 4/2549 Download 39.9 KB
25 ก.ย. 2549 To inform the Exercise Date No.4/2006 of the Warrants (DELTA-W2) Download 33.2 KB
15 ส.ค. 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 20.4 KB
15 ส.ค. 2549 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 Download 46.5 KB
03 ส.ค. 2549 แจ้งเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ Download 27.9 KB
02 ส.ค. 2549 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 3/2549 Download 35.1 KB