นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
07 พ.ย. 2548 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2548 Download 31.0 KB
07 พ.ย. 2548 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) Download 22.8 KB
13 ก.ย. 2548 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ Download 31.4 KB
15 ส.ค. 2548 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2548 Download 52.7 KB
15 ส.ค. 2548 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 22.4 KB
13 ก.ค. 2548 แจ้งสรุปข้อมูลการลงทุนของบริษัทฯ Download 183.4 KB
05 ก.ค. 2548 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 3/2548 Download 33.9 KB
09 พ.ค. 2548 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2548 Download 46.8 KB
09 พ.ค. 2548 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 31.8 KB
30 มี.ค. 2548 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 Download 45.2 KB