ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำ ของโลก ด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์ ปัจจุบันได้ ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ยานยนต์ และอุปกรณ์อัตโนมัติในภาค อุตสาหกรรม

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อาทิเช่น รางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม รางวัล SET Awards รางวัล CSR -DIW Continuous Award นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ องค์กรอันนำ ไปสู่การเสริมสร้าง ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ

พนักงานฝ่ายการผลิตรายวัน 10 Positions | Bangpoo Location | 21 Jul 2020  

 • จบการศึกษา ม3,ม6  ปวช.ปวส. เป็นต้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • สามารถเข้ากะดึกได้  ทำโอทีได้ ยืนทำงานได้ ขยัน อดทน
 • บุคลิกดี และสุขภาพแข็งแรง
คลิก ลิ้งค์ เพื่อสมัครงานออนไลน์

Recruitment Manager - Regional 1 Position | Bangpoo Location | 19 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

 • Manage the hiring process ensuring that staffing requirements are satisfied in the most timely and cost effective manner
 • Assess current recruitment strategies and the organization’s staffing needs and recommend new approaches, policies, and procedures as/when needed
 • Sources and develop a pipeline candidates against job requirements. Utilize networking and sourcing resources including: social media platforms and tools in driving candidate/employment brand awareness
 • Join in workforce planning, coordinate the recruitment plan across SEA
 • Coordinate with related parties for global recruitment order
 • Build and implement an effective campus/ university recruiting relations strategy (International Exchange Program, Internship Program) as required
 • Manage and develop recruitment tools and systems
 • Develop recruitment strategies, employer branding and hiring plans

Qualification:

 • Bachelor’s Degree of higher in Human Resources, Business Administration, Social Science or other related fields
 • Minimum 10 years of working experience in Recruitment and Employer Branding
 • Good command in English communication skills.(Business level)
 • Working knowledge of Applicant Tracking Systems and databases
 • Working experience in a multicultural environment is preferred

SEA Region - Credit Manager 1 Position | Bangpoo Location | 14 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

 • Leads formulation of credit management Policy and setting up of process for credit in SEA region
 • Responsible for ensuring Global / SEA region and country credit policies
 • Responsible for making business case with the support of the commercial team for credit term change , considering market condition, risk management and impact on company cash flow
 • Responsible for working with the Sales lead to finalize business model, improving the collection days and risk
 • Responsible for reviewing all Sales orders blocked due to credit consideration and make decisions to approve) / or recommends actions needed before approving the Manages commercial conditions in SAP and also manages customer direct debit process
 • Responsible for working with business to ensure collection plans for overdue AR, tracking and reviewing

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting, Business Administration
 • Have experiences in in finance and credit management or other related field at least 5 years
 • Good command of both spoken and written English

Mechanical Design Engineer 1 Position | Bangpoo Location | 13 Jul 2020  

Role & Responsibilities:
 • To support all mechanical related activities, including mechanical design, mechanical design verification tests, reliability engineering test support, design review meeting, customer conference call, factory DFM review and factory build support
 • To conduct design check report, tolerance analysis report, thermal simulation report, design document for customer approval, bill of material for factory build, part design drawing, assembly drawing
 • To provide support to team in platform development
 • To follow up customer / factory request of changes or solution for improving production model

Qualification:

 • Bachelor Degree or above in Mechanical Engineering or related
 • Fresh graduated or 1-2 year related working experience
 • Knowledge in metal / plastic parts design for power supply / tooling / manufacturing will be in advantage
 • Proficiency in Creo Parametric/ Simulate/ Flotherm Simulation
 • Hard working and willing to put extra effort to complete the tasks on time
 • Able to work independently and under pressure
 • Initiative to learn
 • Good command of spoken and written English

Software Design Engineer (Software Develop) 1 Position | Bangpoo Location | 13 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

 • Programming C#.Net, VB.Net, HTML, PHP, Java Script, SQL, Database
 • Perform develop process improvement and analysis
 • On-site for sub-contact in aboard / on-site job training

Qualification:

 • Bachelor or Master’s degree in Computer Science, Computer or related field
 • Fresh graduate is welcome
 • Complex problem-solving skills and a methodical mind
 • Good to know of Embedded system, micro-controller will be advantage
 • Must be understand programming concept (Flowchart, Coding and Test case)

Power Electronics Design Engineer 1 Position | Bangpoo Location | 13 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

Power Electronic Design Engineer
 • Assist to perform power electronics circuit, analog/digital circuit analysis and circuit simulation
 • Troubleshoot and technical documentation
 • Assist with component selection
 • Schematics and PCB design
Magnetics Design Engineer
 • Perform magnetics design calculation and power loss analysis such as PFC choke, Transformer, Resonant inductor, EMI filter
 • Perform magnetics simulation in Finite Element Analysis Software such as FEMM, Ansys, Quickfield
 • Perform magnetics design for manufacturing
 • Coordinate with other R&D centers in different countries
Power Electronic Firmware Control Engineer
 • Develop firmware for Power Electronic systems with a focus on embedded power converter controls
 • Execute software development to project schedule
 • Develop and execute comprehensive software validation testing
 • Collaborate in or lead software peer reviews
 • Collaborate with Power Electronics Hardware Engineer to generate schematics

Qualification:

 • Bachelor or Master’s Degree in Power Electronics, Electrical Engineering or related field
 • Ability to troubleshoot and analyze technical problems in details
 • Interest in R&D and eager to be part of team to develop green technology for better world

Credit Controller 1 Position | Bangpoo Location | 2 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

 • Minimize the trading risk and work with Insurance companies
 • Review customer's credit situation
 • Credit line setup by customer ensure credit documentation are in order and lower credit exposure
 • Review shipment block request to low AR exposure
 • Prepare monthly report
 • All other Ad-hoc credit related job roles

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance, Business Administration or related field
 • Minimum 2 years experience in Credit Control or related field
 • Perform credit evaluation and regular credit review of existing customers
 • Knowledge of Trade credit insurance & SAP will be added advantageous
 • Good command of both spoken and written English

Account Receivable Collection 1 Position | Bangpoo Location | 2 Jul 2020  

Role & Responsibilities:

 • Manage & Follow up AR aging to achieve target
 • Work with Sales to resolve AR problems
 • Providing AR statement to customers twice per month and follow up payment
 • Monthly AP/AR reconciliation for related parties
 • Reconcile AR statement with customer
 • Update status in SAP and prepare the payment details for AR clearing
 • Prepare monthly AR report
 • Month end AR reconciliation activities

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance, Business Administration or related field
 • Minimum 2 years experience in related field
 • Working knowledge of MS Office and SAP is preferred
 • Problem-solving and critical-thinking skills
 • Good command of both spoken and written English

SEA Region Cash Management and Credit & Collection 1 Position | Bangpoo Location | 30 Jun 2020  

Role & Responsibilities:

 • Establish and monitor policies and procedures that will foster the company’s potential to meet its sales and risk management goals. Monitor and assess active accounts to reduce or prevent bad debt losses
 • Performing a risk evaluation: Evaluating the company’s previous handling of risks, and comparing potential risks with criteria set out by the company such as costs and legal requirements
 • Assist in controlling costs associated with operating and collecting credits
 • Determines analytics to support stress testing, risk measurements, performance attributions, lending strategies, and credit policies
 • Explaining the external risk posed by corporate governance to stakeholders
 • Building risk awareness amongst staff by providing support and training within the company
 • Executing subordinate performance management and training
 • Oversee, review and approve the worldwide annual credit review process for new and existing customers through credit reviews and internal financial analysis evaluations
 • Effectively communicate and collaborate with customers, account management, executive management and cross functional teams worldwide
 • Identify and implement process improvements and/or automation to improve and standardize all billing and collection processes
 • Manage the budget for the billing and collection departments

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting, Business Administration
 • Have experiences in customer’s credit risk analysis & management and global account receivable collection, banking  L/C, bank guarantee related at least 10 years
 • Having strong analytical skills to analyze financial results for management
 • Good command of both spoken and written English

Senior Human Resources Manager 1 Position | Bangpoo Location | 18 May 2020  

Role & Responsibilities:

 • Manage and monitor Human Resources operation: Compensation and Benefits, Payroll, implement payroll system, Social Insurance, data control
 • Manage payroll issues, maintain employee records, complete and record insurance and other programs offered to employees
 • Contribute and support the delivery of the HR Strategy in line with business objectives
 • Managing and assisting in managing the payroll for outsourced employees.
 • Providing payroll information by answering questions and requests as to customer requirements.
 • Applies deep knowledge of union structures, bargaining processes and the political environment to lead union discussions and negotiations, leveraging strong personal relationships with the union to facilitate labor relations 

Qualification:

 • Thai Male/Female, age between 35 - 45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in HRM, HRD or any related field.
 • At least 10 years’ experience in handling HR functions in Manufacturing.
 • Good command in English communication skill.

Employee Engagement Specialist 1 Position | Bangpoo Location | 14 May 2020  

Role & Responsibilities::

 • Work visa & Work permit management
 • Follow up expats’ administration work for onboard support
 • Home trip administration and support employees
 • Employee Engagement Survey and Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
 • Reward and Punishment Implementation
 • Resignation (Exit) Interview
 • Resolving employees' issues and handling complaints to protect the general interests
 • Business Trip request from other countries, follow up the visa application
 • Monitor Code of Conduct and RBA Regulation

Qualification:

 • Bachelor and above, preferably in business management, human resources, and communication major
 • Excellent English communication skills, especially in speaking and writing. Chinese ability is definitely a plus.
 • Employee counseling skills, able to help and provide positive suggestions to employees in positive approach.
 • Minimum 3 to 5 years of experience.
 • Interested in learning new things, flexible, dynamic, and engaging, with strong interpersonal skills team player with the ability to forge new partnerships that bridge people and organizations 
 • Strong communicators, responsive to requests from employees and management team
 • Able to work independently and to see the big picture as well as the small details

 

Treasury Specialist 1 Position | Bangpoo Location | 14 May 2020  

Responsibility

 • Responsible for maintaining appropriate cash balances across all global accounts by initiating cash transfers as necessary based on target positions and minimizing FX exposures
 • Support intercompany funding based on the needs of regions
 • Manage cash flow and banking operations such as, performing wire transfers and reviewing bank activity reports in order to ensure that all payments made by and to the organization are processed appropriately
 • Administer disbursement files for various business units and ensure bank processes are completed
 • Process wire transfer payments, ensuring that all request are appropriately approved and complete
 • Respond to inquiries in a timely manner; as required, make calls to the bank to clarify adjustments or items on the bank statements in order to reconcile activity or properly code it
 • Support cash forecasting processes by analyzing financial records to forecast future financial obligations
 • Update account analysis spreadsheets and deposit checks
 • Communicate bank details to A/R, A/P, and Payroll departments
 • Liaise with auditors to complete audit requests
 • Maintain Treasury department electronic filing system
 • Assist accounting in daily and monthly cash reconciliation process
 • Respond to audit inquiries in a timely manner
 • Assists in other financial projects and research as directed

Job Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, a Master’s Degree would be a plus.
 • Have banking Forex, L/C Bank Guarantee Credit management & Fundraising investment banking experience at least 5 years. 
 • Good experience in corporate treasury function.
 • Knowledge of financial instruments and markets, including funding, cash management, and derivatives.
 • Understanding of accounting and tax, prior experience in accounting is an advantage.
 • Having strong analytical skills to analyze financial results for management.
 • Good command of both spoken and written English.

Only Candidates meeting the above requirements will be considered.