ติดต่อสื่อสารองค์กร

ที่อยู่ : ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร : (662) 709 2800 ต่อ 6303,6381
อีเมล์ : det.marketing@deltaww.com

Form Contact


© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.