May 12, 2018

เดลต้าฯ พุ่งเป้ายั่งยืนด้วยการศึกษาคุณภาพมอบทุนบุตร-ธิดาพนักงานและพนักงานเรียนดีประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน และพนักงานเรียนดีปี 2561 จำนวน 104 ทุน ที่ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ   ในการนี้ นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบทุน  โดยบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมการให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงพนักงานที่ศึกษาต่อเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนประจำปีไปแล้วกว่า 8,000 ทุน   โดยเป็นหนึ่งในความตั้งใจของในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาคุณภาพซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 4 (SDG4)   ทั้งนี้นอกจากทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทั้งสำหรับเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ และคนในสังคมใกล้ไกล  โดยโปรแกรมการศึกษาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของบริษัท ได้แก่ Delta Energy Education Program (DEEP), Delta Automation Academy และ Delta Automation Boot Camp การให้การสนับสนุนแล็ปปฏิบัติการDelta Automation Lab ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการร่วมกับกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ   เพื่อสร้างวิศวกรที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม

Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.