May 04, 2018

เดลต้าฯ แชร์โซลูชั่นส์อัจฉริยะแก่คณะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นิคมอุตสาหกรรมบางปู, สมุทรปราการ,  4  พฤษภาคม 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะผู้ติดตาม  ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใน 5 ปี   ในการนี้ นาย เซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท และนายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้าฯ นำคณะจากกระทรวงดิจิทัลเยี่ยมชมโซลูชั่นส์ต่างๆ ของเดลต้าที่เอื้อต่อการบรรลุ 4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ  อันประกอบด้วย Smart Network เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Smart Government บริการของภาครัฐต่อประชาชนอย่างทั่วถึง  Smart Business มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ และ Smart people ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลรวดเร็วและทันเหตุการณ์

คณะผู้บริหารบมจ. เดลต้าฯ  เผยถึงความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและการจัดการพลังงาน โดยมีนายเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโสฝ่ายอินดัสเตรียล ออโตเมชัน ได้กล่าวให้เห็นถึงศักยภาพของการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต DIACloud และ 3G อินเตอร์เน็ตเร้าเตอร์ ตามกระแสที่ว่า Internet of things อินเตอร์เน็ตคือทุกสิ่ง นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ หลังจากนั้น นายเซีย เชน เยน ได้นำดร. พิเชฐ  และคณะผู้แทน MDES พาชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของเดลต้าและ ดาต้าเซ็นเตอร์โซลูชั่นที่ช่วยควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร นอกจากนี้ ดร. พิเชฐ  ได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ PV ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าบนหดาดฟ้าอาคารของเดลต้าที่ช่วยประหยดพลังงานเพื่อใช้ในไลน์การผลิตและตัวอาคารของเดลต้าเป็นอย่างมาก

หลังจากการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัท ผนวกประยุกต์รวมกับแอพลิเคชั่นที่หลากหลายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ดร. พิเชษฐ์ ได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเน้นพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมาก ท่านได้เรียนรู้ว่า การจะสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ท่านได้แสดงความขอบคุณสำหรับ โครงการ Delta Automation Academy และ Delta Cup โครงการสร้างสรรค์สังคมที่ได้ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยและสนับสนุนเยาวชนผู้มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

นอกเหนือจากนี้ ดร. พิเชษฐ์ ยังได้กล่าว MDES กำลังร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับทุกสิ่งด้วยระบบดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ปฏิรูปเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศและความต้องการในโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย MDES มุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารเดลต้า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ตามหลักพันธกิจของบริษัทฯที่จะให้บริการโซลูชั่นส์ที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

Other News
1/4

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.