June 21, 2018

เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับบริษัทจดทะเบียน ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่สี่

สมุทรปราการ, ประเทศไทย, 21 มิถุนายน 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีที่สุด สำหรับการจัดอันดับ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ สถาบันไทยพัฒน์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เป็นสถาบันชั้นนำที่สนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เดลต้าเป็นหนึ่งในเก้าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่ติดอันดับ ESG100 ปี 2561 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันไทยพัฒน์ได้รวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ESG100 ตามหลักเกณฑ์ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ในปีนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 683 รายที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากทั้งหมด 39 อุตสาหกรรม การประเมินในปี พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาจำนวนข้อมูลรวมกว่า 12,648 จุดข้อมูล อ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ จากแหล่งข้อมูลทั้ง 6 แหล่ง บริษัทจดทะเบียนจำนวน 100 รายที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) เป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มในระดับสากลของสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผลสรุปของ ESG 100 ในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนของเดลต้า ซึ่งรวมถึง นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยซึ่งมีการดำเนินงานทั่วโลก เดลต้ามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ด้วยความสำเร็จที่หลากหลายของบริษัทจากทั้งสถาบันระดับประเทศและระดับนานาชาติล้วนเป็นข้อพิสูจน์สำหรับการพัฒนาด้วยความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.