ภาพรวมเดลต้า

แม้ว่าแรกเริ่มเดลต้า ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการผลิตที่มีความได้เปรียบ ในด้านต้นทุนต่ำให้กับกลุ่มเดลต้า แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน การออกแบบ ผลิต และ ให้บริการ (DMS) ของโลก โดยได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านการ จัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมทั้งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญสำหรับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลม ระบายความร้อน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยผลิตภัณฑ์ด้าน การจัดการระบบกำลังไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ครอบ คลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ ระบบ...

เพิ่มเติม

ราคาหุ้นRemark : The above qoute is not a real time nor auto refresh system, please push "F5" for Refresh

ข่าวสารและกิจกรรม


© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.