ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกุลวดี กวยาวงค์

ที่อยู่ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : (662) 709 2800 ต่อ 5005
โทรสาร : (662) 709 3215
อีเมล์ : ir@deltaww.com

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.