ติดต่อเรา

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


โรงงานบางปู

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. : (662) 709-2800
โทรสาร : (662) 709-2827

โรงงานเวลโกร์

111 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. : (6638) 522-360

เว็บไซต์ : www.deltathailand.com

แบบฟอร์มติดต่อ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
 

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.

โรงงานบางปู

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. (662) 709-2800    โทรสาร. (662) 709-2827
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved

โรงงานเวลโกร์

111 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. : (66) 0-952-2360
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved