เกี่ยวกับเดลต้า

ประวัติบริษัทฯ โดยย่อและความสำเร็จ

  • ติดอันดับ top 5 ของกลุ่มธุรกิจประเภทอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ระดับบรอนซ์ จาก RobecoSAM
  • ได้รับการคัดเลือกเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  • รับรางวัล SET AWARDS 2016 ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท และรางวัลผู้นำองค์กรสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)
  • ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของ Eltek S.R.O. จาก Delta Electronics (Netherlands) BV
  • จำหน่ายหุ้นร้อยละ 51 ใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC ให้แก่ Delta Electronics (Netherlands) BV
  • จำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน Delta Greentech (USA) Corporation และ Delta Greentech (Brasil) SA ให้แก่ Delta Electronics (Netherlands) BV

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.