เกี่ยวกับเดลต้า

คณะกรรมการบริษัท

(Click on photo to see more information)
 • นาย อึ้ง กวง มิ้ง (เจมส์)

  ประธานกรรมการบริษัท
  (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
 • นาย หมิง เจิ้ง หวัง (สตรองเกอร์)

  รองประธานกรรมการบริษัท
  (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
 • นายเซีย เชน เยน (ดิ๊ก)

  กรรมการบริษัท / ประธานบริหาร
  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 • นาย เซีย เหิง เซียน (เฮนรี่)

  กรรมการบริษัท
  (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
 • นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ

  กรรมการบริษัท
  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 • นาย ชู ชี หยวน (โรเจอร์)

  กรรมการอิสระ
 • นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

  กรรมการอิสระ
 • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

  กรรมการอิสระ
 • นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

  กรรมการอิสระ

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.